Skip to main content

Samtykke

Som nævnt er samtykke er blot én ud af flere behandlingshjemler, og det er sjældent samtykke der er den mest passende behandlingshjemmel. Hvis du har afklaret, at samtykke er den mest passende behandlingshjemmel i dit konkrete tilfælde, skal du indhente et frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt samtykke. Samtykket skal altid være indhentet hos den registrerede inden behandlingen påbegyndes (og dermed også inden du f.eks. tager billedet). Derudover skal der som minimum være oplysninger om; 1) den dataansvarliges identitet 2) formålet med behandlingen 3) hvilke oplysninger der behandles og 4) retten til at trække samtykket tilbage. Du kan læse mere i Datatilsynets udførlige vejledning.

Hvis du skal bruge en samtykkeerklæring, skal du kontakte SDU RIO. Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du tager billeder/videoer.

Ansvarlig for siden: SDU Digital

Sidst opdateret: 25.06.2021