Skip to main content

FAQ for forskere

FAQ'en består af spørgsmål, som dine kollegaer tidligere har stillet i forbindelse med behandling af persondata i forskningsprojekter. Kontakt SDU RIO, hvis du ikke fandt svar.

Udarbejdelsen af en Data Management Plan er en del af den Open Science-politik, som SDU vedtog i marts 2018. Udarbejdelsen af en Data Management Plan har det formål, at du bedre kan indsamle, strukturere, gemme, beskrive og evt. dele data. Du kan få hjælp til udarbejdelsen af Data Management Planer samt generel håndtering af forskningsdata i RDM (Research Data Management)-support.
Nej. Open Science og GDPR er to forskellige regelsæt med visse overlap. Kontakt RDM-support hvis du er i tvivl.
Du må som udgangspunkt kun benytte SDU-godkendte systemer. SDU anbefaler, at du bruger SharePoint, Nextcloud, Onedrive, S4 eller Ucloud. Hvis du er nødsaget til at benytte andre systemer til behandling af persondata, skal du kontakte RDM-support, hvor SDU RIO og SDU IT vil hjælpe dig.
Når der er tale om et nyt projekt, så skal der laves en ny anmeldelse til SDU RIO. Herefter skal der anmodes om overladelse af data.
Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med dine forskningsdata, når du er færdig med at bruge dem. Hvordan du skal forholde dig, afhænger i høj grad af hvad du har skrevet i din Data Mangament Plan, i anmeldelse af dit forskningsprojekt til SDU RIO, og hvad du har lovet de registrerede. Det kan være, du skal flytte data, de skal anonymiseres eller Rigsarkivet skal have dem. Du skal ikke nødvendigvis slette dem. Kontakt altid SDU RIO, hvis du er i tvivl.

Som udgangspunkt skal du slette det. Hvis du vil vide mere om muligheden for at bevare det (f.eks. ved Rigsarkivet), skal du kontakte SDU RIO. Vær opmærksom på, om der er noget af det, der er journaliseringspligtigt. Hvis du har spørgsmål til journalisering, er du velkommen til at kontakte ESDH.

Billeder er også personoplysninger, uanset om det er portrætbilleder eller et billede af omgivelserne, hvor der tilfældigvis optræder en person. Du skal derfor anmelde dit projekt, som ved alle andre forskningsprojekter hvori der behandles personoplysninger. SDU RIO kan desuden vejlede i, hvorvidt der er behov for et samtykke, eller om oplysningerne kan behandles efter en anden hjemmel. Hvis du vil læse mere, kan du se vejledning om hjemmel her og generelt om behandling af personoplysninger i forskningsprojekter her.

Ja, det er personoplysninger, og projektet skal derfor anmeldes til SDU RIO.
Du skal altid kontakte SDU RIO i forbindelse med databehandleraftaler, uanset om du/SDU er dataansvarlig eller databehandler. Du må aldrig selv underskrive en databehandleraftale.
Studerende som arbejder med forskningsdata skal ikke nødvendigvis underskrive en databehandleraftale. Det kommer an på omstændighederne. Kontakt SDU RIO for at høre om mulighederne.
Du opfordres til kun at benytte SDU-godkendte systemer (Sitecore), da det er mindre arbejdskrævende, mindsker risikoen for fejl og er godkendt juridisk og teknisk. Hvis du er nødsaget til at benytte et andet system, skal du kontakte SDU IT for nærmere vejledning.
Kun forskningsprojekter, hvori der indgår personhenførbart humant materiale såsom æg, celler eller væv, skal anmeldes til en Videnskabsetisk Komité. Projekter, hvori der kun indgår data og tal, kaldes registerforskningsprojekter og skal ikke anmeldes til en Videnskabsetisk Komité. 
Ved tvivlsspørgsmål kontaktes VEK (mail) eller på 7663 8221.

Ønsker man en etisk vurdering af et projekt, som ikke er omfattet af reglerne i VEK, kan man ansøge SDU’s REC (Research Ethics Committee) om en udtalelse.  Dette er helt frivilligt, men kan være en hjælp, hvis man ønsker at publicere i USA, hvor der er mange krav til etisk dokumentation. Du kan læse mere her.

Sidst opdateret: 21.09.2021