Skip to main content

Typer personoplysninger

Personoplysninger (også kaldet persondata) er enhver form for information om en fysisk person (som enten er identificeret eller kan identificeres ud fra oplysningerne). Du skal desuden være opmærksom på, at en kombination af informationer også kan være med til at identificere en person - f.eks. stillingsbetegnelse, nationalitet og institut men at disse oplysninger isoleret set ikke er personoplysninger. 
Overordnet skelnes der mellem tre typer oplysninger; almindelige personoplysninger, fortrolige og følsomme personoplysninger. Det er vigtigt, du ved hvilken type oplysninger du behandler, da der er strengere krav til behandlingen af følsomme og fortrolige personoplysninger. Herunder kan du se eksempler på de forskellige typer oplysninger.

Almindelige oplysninger Følsomme oplysninger Fortrolige oplysninger
Navn, adresse oplysninger om økonomi, skat, gæld, antal sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, ansøgning, CV, ansættelsesdato, ansættelsesstilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, droneoptagelser af trafik, medarbejdernummer, eksamensnummer, karakter mv.   Race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data mhp. entydig identifikation (f.eks. fingeraftryk), seksuelle forhold eller seksuel orientering, DNA og helbredsoplysninger.  CPR-nummer, væsentlige sociale problemer, private forhold mv.

Særligt om oplysninger om strafbare forhold: Det kan være oplysninger om at en person har begået en bestemt lovovertrædelse, eller at en person har adresse i et fængsel. Der er tale om oplysninger om strafbare forhold, hvis man ud fra oplysningen kan regne ud, at personen har begået noget strafbart. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du kontakte SDU RIO.

Hvornår gælder databeskyttelsesreglerne ikke?

Læs mere om hvad der ikke defineres som persondata og muligheder for anonymisering

Se her

Ansvarlig for siden: SDU Digital

Sidst opdateret: 15.08.2021