Skip to main content

FAQ for undervisere

FAQ'en består af spørgsmål, som dine kollegaer tidligere har stillet i forbindelse med behandlingen af persondata i undervisningsøjemed. Kontakt SDU RIO hvis du ikke fandt svar.

Når du behandler persondata (billeder/lyd/video), skal du afklare, om du inden brug skal indhente et samtykke eller ej. Som udgangspunkt gælder følgende: 

  • Ingen personoplysninger: Du behøver intet samtykke, men hvis du ikke selv har taget billedet/videoen/lyden, skal du inden brug sikre dig, at ejeren af billedet har givet dig lov til at bruge billedet/videoen/lyden. 
  • Almindelige personoplysninger: Du må gerne anvende billeder/video/lyd med almindelige personoplysninger uden forudgående samtykke, hvis du har et sagligt formål med behandlingen – f.eks. at det er en del af at bedrive universitet. 
  • Følsomme/fortrolige personoplysninger: Hvis du ønsker at anvende billede/video/lyd med følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal du altid indhente et samtykke fra den som oplysningerne vedrører.

 

Vær altid opmærksom på følgende: 1) Husk at billeder/video/lyd alene må anevendes i den sammenhæng, de er indsamlet til. 2) Du å ikke bruge billederne til noget, der strider mod den forventning den der er afbilledet/optaget har. 3) Du må ikke (uden at spørge) offentliggøre billeder/video, som folk kan være kede af at få offentliggjort (f.eks. folk der er synligt berusede). 4) Hvis det er en anden end dig selv, der har taget billedet/videoen/lyden bør du også sikre dig, at ophavspersonen har givet dig lov til at benytte billede/videoen/lyden. 

Hvis du indsamler nye billeder/videoer, skal du sikre dig, at oplysningspligten er opfyldt – også selvom du ikke skal indhente et samtykke. Kontakt din lokale GDPR-koordinator for konkret vejledning.

Du kan se en oversigt over de typiske almindelige og følsomme personoplysninger her.  Du kan læse mere om kravene til samtykke i Datatilsynets vejledning, og hvis du skal bruge en samtykkeerklæring, skal du kontakte SDU RIO.

 

Det er muligt at streame undervisning uden samtykke til behandling af personoplysninger fra hverken underviser eller de fremmødte. SDU RIO har forholdt sig til hjemmelsgrundlaget, og HSU har også truffet en beslutning på området. 

Selvom der ikke skal indhentes et samtykke, skal oplysningspligten fortsat opfyldes, inden behandlingen påbegyndes. Der skal blandt andet oplyses om, hvad formålet med optagelsen er, om optagelsen gives til andre o.l. Kontakt din lokale GDPR-koordinator for vejledning omkring oplysningspligt.

Som udgangspunkt, nej. Når det tilhører andre (f.eks. en opgave en studerende har skrevet) skal du altid sikre dig, at du må bruge/dele det/den. Det gør ingen forskel, om det er et billede eller en opgave. Som udgangspunkt må censor eller virksomhedsvejleder gerne se opgaven, men vær opmærksom på evt. fortrolighed. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du få vejledning hos SDU RIO.
Som udgangspunkt er det SDU, der er ansvarlig for, at der ikke er almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger i de opgaver, der offentliggøres/deles. Sørg derfor for at læse opgaver grundigt igennem, inden du deler/offentliggør opgaven. Dette gør sig gældende på alle fakulteter.
Eksamensnumre er ikke fortrolige. Se desuden Uddannelsesrådets beslutning på mødet i januar 2019, pkt. 8 her. 
Uanset hvilke typer persondata projektet indeholder, skal du være opmærksom på lovlig deling af data med eksterne parter, NDA'er (non-disclosure agreements) mv., når der er en ekstern aktør  involveret. Du skal derfor kontakte SDU RIO, hvis du er i tvivl.

Ansvarlig for siden: SDU Digital

Sidst opdateret: 21.09.2021