Personale

Ny chef for digitalisering

Den tværgående digitaliseringsenhed får chef med stor erfaring indenfor digitalisering i universitetssektoren.

Det bliver den 43-årige Bue Raun Andersen, som bliver chef for den tværgående digitaliseringsenhed.

Bue Raun Andersen har 12 års erfaring fra universitetssektoren med særlig fokus inden for digitalisering, projekt- og porteføljestyring af områderne uddannelse, studerende og administration. Aktuelt kommer han fra en stilling som sektionschef for afdelingen Proces, Projekt & Portefølje på Københavns Universitet. 

-SDU fremstår som en visionær, fremadskuende og omstillingsparat spiller i den danske universitetssektor. Med sit fokus på bl.a. FN’s 17 verdensmål, alternative optagelseskriterier, digitalisering, livslang læring og uddannelsesinnovation er SDU med til at forme den fremtid, forskning og studerende kigger ind i. Jeg glæder mig til at være med til at understøtte, at SDU får succes med sine initiativer, siger Bue Raun Andersen.

Nye digitale teknologier

Bue Raun Andersen har en baggrund som cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og er i øjeblikket ved at færdiggøre en master i offentlig ledelse.

Han tiltræder stillingen 1. oktober 2019.  

-Nye digitale teknologier er ved at ændre verden. På SDU vil vi løbende vurdere om nye teknologier kan hjælpe os indenfor forskning, uddannelse og administration. Den tværgående digitaliseringsenhed skal understøtte SDU’s brug af nye teknologier og sikre sammenhængende data og systemer på tværs af fakulteter og fællesområdet.

Et enigt ansættelsesudvalg har vurderet at Bue Raun Andersen har de helt rigtige kompetencer som chef for digitaliseringsenheden; stor forståelse for universiteter, interesse for samspillet mellem mennesker og teknologi samt evne til at gå i dialog med VIP og TAP om digitalisering, siger universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.  

Læs mere om den tværgående digitaliseringsenhed