SDG

SDU’s Verdensmålsforum - fra kick-off til handlinger

SDU har stemt om tre løsningsforslag, som direktionen har besluttet at arbejde videre med

Verdensmålsforum er SDU’s community for ansatte og studerende i forhold til arbejdet med FN’s ver-densmål. 24. september var der kick-off i forummet, hvor 300 ansatte og studerende mødtes til åben diskussion og idéudvikling.

På dagen arbejdede deltagerne med at finde løsninger på udfordringer knyttet til SDU’s arbejde med FN’s verdensmål. Udfordringer som inden kick-off var blevet beskrevet af fagmiljøer i fakulteterne og fællesområdet.

Ved afslutningen på kick-off var der skabt 37 forskellige løsningsforslag med gode bud på, hvordan ver-densmålene kan få betydning for forskningen og uddannelserne på SDU, og hvordan SDU som arbejds-plads og studiested kan blive sundere, grønnere og mere mangfoldig.

SDG

Afstemning om forslag

De 37 løsningsforslag blev efterfølgende gransket af fagmiljøerne bag udfordringerne, der på den bag-grund valgte 12 forslag ud, som de vurderede havde det største potentiale.

I starten af november var det muligt for ansatte og studerende at udpege de tre forslag blandt de 12 ud-valgte løsningsforslag, som de vurderede, at SDU først bør tage fat på.

I alt 2.116 deltog i afstemningen og de tre løsningsforslag, som fik flest stemmer var:

Affald, motion og transport

Fra affald til ressourcer (58% af stemmerne)

Formålet er at styrke den cirkulære økonomi på SDU, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentæn-ke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles el-ler måske sælges som en service.

SDU bevæger sig (38% af stemmerne)
Forslaget arbejder med konkrete metoder (fx små bevægelser, madbevægelse, arbejdsbevægelse, social bevægelse og bevidst bevægelse) og guidelines for etableringen af en bevægelseskultur, som kan implementeres i hverdagen til gavn og glæde for medarbejdernes og de studerendes sundhed og trivsel.

Transport der dur – mindre og grønnere transport (29% af stemmerne)
Formålet med løsningsforslaget er at fremme samkørsel blandt SDU’s medarbejdere med henblik på at reducere CO2-aftryk, nedbryde geografiske barrierer, og fremme bekvemmelighed og effektivitet.

Verdensmålsforum 2. april

Direktionen besluttede 12. november at følge resultatet fra afstemningen. Det betyder, at der igangsæt-tes et målrettet arbejde med at udfolde og konkretisere de tre forslag. En proces der starter januar 2020 og som også vil involvere ansatte og studerende.

Der skal lyde en stor tak til ansatte og studerende, som har bidraget til at beskrive udfordringerne, delta-get i arbejdet med at udvikle løsningsforslag og har taget sig tid til at deltage i afstemningen.

De løsningsforslag, der ikke i første omgang arbejdes videre med, vil fortsat kunne komme til at spille en rolle i det videre arbejde med verdensmålene på SDU. Kataloget med de 37 løsningsforslag kan findes på sdunet.dk.

Næste arrangement i SDU’s Verdensmålsforum afholdes 2. april 2020, hvor fokus vil være på forskning og vidensamarbejde i relation til FN’s verdensmål.