Valg

Kampvalg til begge poster

Kandidatopstillingen til bestyrelsesvalget er afsluttet med det resultat, at der bliver kampvalg til såvel VIP’ernes som TAP’ernes plads i SDU’s Bestyrelse. Valget, der finder sted fra tirs. d. 26. nov. kl. 09.00 til ons. d. 27. nov. kl. 19.00, gælder for den kommende 4-årige periode.

Valg for VIP

Til valget af én repræsentant for det videnskabelige personale er der opstillet to lister:

Fælleslisten for videnskabelige medarbejdere:
Listen har det nuværende bestyrelsesmedlem Gitte Rasmussen (Institut for Sprog og kommunikation) som spidskandidat og Casper Sylvest (Institut for Historie) som medkandidat.
Se listens valgudtalelse

Tværfakultær Liste.:
Denne liste har Kaare Christensen (Institut for Sundhedstjenesteforskning) som spidskandidat og Klaus Petersen (Institut for Historie og Institut for Statskundskab), Susanne Mandrup (Institut for Biokemi og Molekylær Biologi), Henrik Gordon Petersen (Mærsk Instituttet), Pernille Tanggaard Andersen (Institut for Sundhedstjenesteforskning) samt Anne Marie Mai (Institut for Kulturvidenskaber) som medkandidater i nævnte rækkefølge.
Se listens valgudtalelse 

Valg for TAP

Valget af én repræsentant for de tekniske og administrative medarbejdere resulterede ligeledes i to lister:

Fælleslisten for teknisk-administrative medarbejdere:
Listen har Mads Lildholdt (SFEO-Samfundsvidenskab) som spidskandidat og Tanja Christensen (Institut for Biokemi og Molekylær Biologi) som medkandidat.
Se listens valgudtalelse 

Fælleslisten OKTAV:
Denne liste har Peter Bækgaard Madsen (Institut for Matematik og Datalogi) som spidskandidat og Dina Skov (Institut for Biologi), Lilian Skytte (Institut for Fysik, Kemi og Farmaci), Desirée Suhr Pérez (Institut for Matematik og Datalogi) samt John Andersen (Teknisk Service) som medkandidater i nævnte rækkefølge. 
Se listens valgudtalelse
Se OKTAVs valgvideo

Valget foregår som elektronisk valg, hvor valgportalen er døgnåben for stemmeafgivelse i den anførte afstemningsperiode.