Kompetenceudvikling

Nu kan du snart få penge til kompetenceudvikling

Fra den 4. september 2019 kan du søge midler fra Den Statslige Kompetencefond.

Du kan søge til dækning af:

  1.  Uddannelses- og kursusgebyr
  2. Materialer
  3. Transport og ophold

Kompetencefonden består at overenskomstmidler, og det er arbejdsmarkedets parter der bestemmer, hvad der kan støttes. Der kan derfor være forskel på, hvad du kan få støtte til - afhængig af, hvilken overenskomst, du er ansat under. Der gives ikke støtte til interne kurser. Du kan derfor ikke søge til SDU Medarbejderkurser. AEU kurser kan du godt søge til.

Inden du søger, skal du have lavet en aftale med den leder, du har MUS med. Der er ingen ansøgningsfrist. Du kan løbende søge fonden, og du kan godt søge efter du har tilmeldt dig. Ansøgningen skal dog være afsendt og godkendt af din leder inden dagen før kurset begynder.

Se mere på den statslige kompetencefonds hjemmeside