Personalenyt

Ny chef for Rektorsekretariatet

Efter knap et år på SDU skal Anni Søborg stå i spidsen for den enhed, der betjener universitetets øverste ledelse.

Af Kent Kristensen, , 13-11-2019

Anni Søborg bliver ny chef for Rektorsekretariatet. Hun tiltræder den 1. januar.

Dermed bliver stillingen besat af en profil, der har erfaring fra andre universiteter. Men som også kender SDU indefra, idet Anni Søborg kom til Odense i februar i år, hvor hun som chef for uddannelsesinnovation har arbejdet med Fremtidens uddannelse samt med Livslang Læring.

Inden da var hun vicedirektør for Uddannelse på Københavns Universitet, og i sit nuværende job på SDU har hun haft kontor i Rektorsekretariatets lokaler.

Nye udfordringer venter

I stillingsopslaget er der blandt andet lagt op til, at den kommende chef skal opprioritere områder som eksempelvis politisk rådgivning og strategisk kommunikation.

-Jeg har kunnet følge arbejdet i rektorsekretariatet fra sidelinjen, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for sekretariatets meget engagerede og dygtige medarbejdere. Der venter os nogle rigtigt spændende udviklingsmuligheder, siger Anni Søborg og tilføjer:

- Og ligesom den nuværende sekretariatschef har flyttet afdelingen gennem sine år på posten, skal jeg sikre, at vi løbende udvikler os og understøtter SDU’s ledelse på bedste vis. Men først skal jeg naturligvis sætte mig helt ind i, hvad det er for behov, vi skal løse.

Universitetsdirektør: God til at samarbejde

-Anni har betydelig ledelseserfaring på universitetsområdet fra Handelshøjskolen i Aarhus, Københavns Universitet og SDU. Hun har evnen til at yde politisk og strategisk rådgivning til den øverste ledelse. Og hun er god til at samarbejde i komplekse organisationer, lyder skudsmålet fra universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

-Anni evner at kommunikere klart og tydeligt, og hun vil kunne sikre fortsat udvikling af ledelsesbetjeningen og den tværgående koordination på universitetet, fastslår universitetsdirektøren.

Chefen for Rektorsekretariatet refererer til universitetsdirektøren, og Rektorsekretariatet bliver en del af Fællesadministrationen fra den 1. januar næste år.

Anni Søborg