Økonomiregnskab

Årsafslutning regnskab 2019: Tidsfrister, periodisering m.m.

Året 2019 nærmer sig afslutningen, og i den forbindelse har Økonomiservice udarbejdet et notat med bl.a. tidsfrister for at sikre, at de rigtige indtægter, omkostninger, aktiver og passiver indgår i Syddansk Universitets årsregnskab for 2019.

Læs notatet her