SDG

Verdensmålsforum: Stemmerne er gjort op

Studerende og ansatte har stemt om, hvilke tre indsatser SDU skal fokusere på.

Af Kent Kristensen, , 18-11-2019

Motion, affald og transport er de tre overordnede emner, som SDU arbejder videre med i forbindelse med verdensmålene.

Det er en kendsgerning, efter at studerende og ansatte tidligere på efteråret via en afstemning valgte tre problemstillinger.

I alt var der 12 problemstillinger – eller challenges, som de også kaldes. De var i første omgang blevet diskuteret på kick-off-arrangement den 24. september og efterfølgende sendt til afstemning.

SDU bevæger sig

En af de tre udvalgte challenges hedder ”SDU bevæger sig”. Her lyder en del af problemstillingen: ”Hvordan kan vi gøre vores arbejds- og studiested sundere, når ”sitting is the new smoking”?

I oplægget, som der nu skal arbejdes videre med, hedder det: ”Vi vil skabe en kulturændring, så fysisk aktivitet i arbejdsdagen prioriteres og værdsættes af både ledelse og medarbejdere.

Dette skal ske gennem bevægelser på mange måder, små bevægelser, madbevægelse, arbejdsbevægelse, social bevægelse og bevidst bevægelse”.

Fra affald til ressourcer

En anden challenge bliver ”Fra affald til ressourcer”.

Her er tanken at få en mere cirkulær økonomi ind i driften af SDU, så affald minimeres og genbrug øges.

I forslaget indgår blandt andet ønskerne om, at SDU skal foretage kildesortering tilpasset kommunen, udvikle grønt regnskab, genbruge e-skrot, møbler og andet udstyr samt skabe et mindset om craddle to craddle – også ved udbud.

Transport der dur

Den sidste udvalgte challenge hedder ”Transport der dur – mindre og grønnere transport”.

Transport sætter et betydeligt aftryk på klimaet, og som et internationalt universitet, et flercampus-universitet samt et regionalt universitet har SDU måske større udfordringer end andre institutioner.

Blandt de løsninger, som fagmiljøerne nu skal arbejde videre med, indgår blandt andet en samkørsels-app., housing-muligheder og shuttlebusser mellem campusserne. Flere skype-møder, fokus på el-biler, mere hjemmearbejde er også blandt idéerne.