Skip to main content

Yerun

Europas unge universiteter gæstede SDU – online naturligvis

SDU var 7.-9. april vært for medarbejderdage om FN’s 17 verdensmål og generalforsamlingen i Yerun-netværket af unge europæiske forskningsuniversiteter.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 28-04-2021

”Syddansk Universitets erfaringer i arbejdet med Verdensmålene var inspirerende og tilføjede gode praksis-perspektiver til alt det teoretiske, man ofte læser om Verdensmålene.”

”Excellent format, virkelig innovativt.”

”Vores kollegaer på andre universiteter har masser af gode eksempler og erfaringer med Verdensmålene. Lad os få endnu flere muligheder for at mødes og lære af hinanden.”

”Fremragende key notes og inspiration til arbejdet.”

Sådan lyder et lille udpluk af evalueringerne fra de ca. 160 teknisk og administrative medarbejdere fra universiteter i Yerun-netværket, som i begyndelsen af april deltog i medarbejderdage om Verdensmålene på SDU.

Digitale medarbejderdage

Det var første gang, SDU var vært for såvel medarbejderdage som generalforsamling i Yerun-netværket. Og det var med en vis portion spænding, at arrangørerne fra SDU inviterede til digitale medarbejderdage og generalforsamling - grundet corona-situationen.

Medarbejderdagene blev afviklet fra et tv-studie på Center for Journalistik for at skabe et mere dynamisk omdrejningspunkt i arrangementet end et normalt online-møde.

Herfra bød SDU’s prorektor Sebastian Mernild og universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind velkommen og satte gang i den gode dialog om universiteters arbejde med Verdensmålene. I løbet af medarbejderdagene var der key notes-præsentationer fra Hans Bruyninckx, adm. direktør fra Det Europæiske Miljøagentur, Janne Liburd, professor i bæredygtig turisme på SDU og Pelle Guldborg Hansen, lektor i adfærdsforskning på RUC.

Eksperimentet lykkedes

Deltagerne til medarbejderdagene var på forhånd inddelt i grupper efter deres interesser i relation til arbejdet med Verdensmålene. Hver gruppe havde et personligt breakout room i Microsoft Teams, hvor deltagerne kunne mødes både får, under og efter eventet.

-Det var lidt af et eksperiment at skabe et digitalt set-up i Teams, så medarbejdere, der er både sprogligt, geografisk og fagligt asynkrone, kunne mødes i gode samtaler og få ideer og inspiration med hjem. Det var især vigtigt at få skabt god tilknytning til arrangementet på forhånd og i løbet af den første dag, så vi undgik ”åhh nej, der er breakout-sessions, jeg skynder mig væk”-situationerne, fortæller Kristina Dienhart, chefkonsulent i Rektorsekretariatet.

Hun forklarer videre, at der selvfølgelig var enkelte grupper med færre deltagere end forventet, da engageret deltagelse altid er en udfordring, når arrangementer er online og gratis. Men overordnet lyder konklusionen på online-medarbejderdagene:

- I det store og hele lykkedes eksperimentet - takket være det gode samarbejde med SDU-kollegaer, som var værter i de enkelte grupper, siger Kristina Dienhart.

Grupperne fortsætter samarbejdet

Og selvom der 8. april blev sat punktum for online-medarbejderdagene på SDU, så fortsætter arbejdet med Verdensmålene i flere af grupperne, forklarer Anya Aarenstrup, specialkonsulent i Rektorsekretariatet:

- Vi har fået virkelig god feedback på, at der blev skabt gode relationer mellem deltagerne, og det var en rigtig velfungerende måde at holde medarbejderdage på, siger hun og uddyber:

- Nogle af grupperne arbejder allerede på at mødes igen for at fortsætte deres drøftelser af arbejdet med Verdensmålene inden for uddannelser. Ligesom gruppen, der arbejder med affaldshåndtering, også er i gang med at indlede konkrete samarbejder.

Ny strategi og nye medlemmer

9. april var det de delegerede i Yerun-netværket, som mødtes til generalforsamling. Her bød SDU’s rektor Henrik Dam velkommen med en tale om SDU og unge universiteters vigtige rolle i løsningen af samfundets store udfordringer – en tale som blev rigtig godt modtaget af de delegerede.

På generalforsamlingen blev Yeruns nye strategi ”Enabling Talent to Grow” præsenteret sammen med planen for udrulningen af strategien, som de næste fem år sætter fokus på talentudvikling, open science & videndeling og interaktion med & værdiskabelse for samfundet i Yerun.

Derudover var udvidelsen af netværket med nye universiteter og en mere overordnet diskussion af udfordringer og interessepunkter på den europæiske agenda for Yerun-medlemmerne de væsentligste punkter, før Yerun-netværket kunne takke for en vellykket generalforsamling og medarbejderdage på SDU.

Kort om Yerun-netværket

Yerun er et netværk af 17 unge forskningsuniversiteter – heriblandt SDU - som samarbejder om at bringe nye perspektiver og styrker ind i de europæiske debatter og have en samlet og stærk stemme på den europæiske agenda.

I netværket samarbejdes om både forsknings- og uddannelsesinitiativer, der bl.a. kan bidrage til øget mobilitet og løsninger på nogle af de samfundsudfordringer, som de europæiske samfund står overfor.

Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Redaktionen afsluttet: 28.04.2021