Skip to main content

Sådan arbejder vi med uddannelseskvalitet

Arbejdet med uddannelseskvalitet på Det Naturvidenskabelige Fakultet finder i høj grad sted imellem studieadministrationen og  studieledelsen, herunder studienævn, undervisningsudvalg og studieledere. Samtidig bliver kvalitetspolitikken i nogle tilfælde udmøntet i de enkelte underviseres aktiviteter.

SDU’s kvalitetspolitik er oversat til den naturvidenskabelige virkelighed i fakultetets udmøntningsnotat og det tilhørende udmøntningsskema. Dette er i nogle tilfælde suppleret af lokale vejledninger og beskrivelser af, hvordan forskellige delelementer sker i praksis på fakultetet. Overordnet set følger arbejdet med uddannelseskvalitet dette årshjul.