Skip to main content

Undersøgelser og analyser

Typisk starter undervisningsudvalgene med at behandle resultaterne af undersøgelserne, og derefter samler studienævnene op på dette og ser på, om der er tværgående temaer, som bør adresseres.

Vores undersøgelser:

  • Kursusevaluering: hvert semester
  • Studiestartsundersøgelse: årligt
  • Studenterevaluering af hele uddannelser: årligt
  • Studiemiljøundersøgelse: hvert andet år
  • Dimittendundersøgelse: hvert tredje år
  • Evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter: hvert sjette år per uddannelse

Sidst opdateret: 28.09.2021