Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

ECTS - Ændring af et fags ECTS-værdi - individuel studieaktivitet

Det er ikke tilladt at ændre et eksisterende fags pålydende ECTS-værdi. Hvis en studerende mangler et begrænset antal ECTS for at nå op på uddannelsesrammens ECTS-mæssige normering, kan disse erhverves gennem en individuel studieaktivitet. Til dette formål skal der foreligge en studienævnsafgørelse, der giver den pågældende studerende lov til dette, og som præciserer, hvilket eller hvilke fag, aktiviteten skal erstatte.


Som bilag til afgørelsen skal der foreligge en beskrivelse af denne individuelle studieaktivitet, ud fra hvilken Registrering & Legalitet, Studieservice kan oprette aktiviteten i STADS på den studerendes ramme. Beskrivelsen kan, men behøver ikke, tage afsæt i en eksisterende fagbeskrivelse. Af hensyn til den studerendes retssikkerhed ift. eventuelle tvivlsspørgsmål og klagesager vil det dog være hensigtsmæssigt, hvis beskrivelsen er så fyldestgørende som overhovedet muligt. Grundoplysningerne er vigtige for Registrering & Legalitet, Studieservice, mens den resterende del af beskrivelsen er vigtig for den studerende og studienævnet ift. sagsbehandlingen. Bilaget må ikke bære overskriften ’Fagbeskrivelse’, ligesom det ikke må fremgå, at aktiviteten indgår i en studieordning. Er dette alligevel tilfældet, vil bilaget af Registrering & Legalitet, Studieservice blive opfattet som en regulær fagbeskrivelse, der skal oprettes i STADS, tilknyttes en studieordning og gøres tilgængelig for flere studerende, hvilket ikke er meningen med en individuel studieaktivitet.


Sidst opdateret: 20.07.2022