Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

ECTS - Masterstuderende der består fag ud over rammen for uddannelsen

Masterstuderende kan følge fag ud over rammen for den masteruddannelse, de er indskrevet på. Dette kan dog give en praktisk udfordring i forhold til, hvorvidt disse ekstra fag skal påføres eksamensbeviset eller et enkeltfagsbevis. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har følgende praksis:

  • Den masterstuderende modtager et bevis for den gennemførte masteruddannelse på 60 ECTS (eller i særlige tilfælde lidt mere, hvor fag pga. overgangsordninger, merit e.l. medfører en lille overskridelse af rammen).
  • For fag, som den masterstuderende har fulgt derudover, udstedes enkeltfagsbevis.

Sidst opdateret: 20.07.2022