Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen - Anonymitet


Alle skriftlige stedprøver på Syddansk Universitet skal i videst muligt omfang, og såfremt prøveformen giver mulighed herfor, gennemføres anonymt, dvs. besvarelserne skal alene kunne identificeres via eksamensnumre. Prøver uden behov for kontakt mellem studerende og bedømmer(e) før afgivelse af endelig bedømmelse SKAL gennemføres anonymt.


I tilfælde, hvor eksamensnummer ikke skal anvendes som identifikation anvendes navn + fødselsdato og -år. Cpr.nr. må ikke anvendes som identifikation.

Sidst opdateret: 20.07.2022