Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen - Omprøve

Studienævnet kan i særlige tilfælde og efter begrundet ansøgning på grundlag af usædvanlige forhold tillade, at datoen for den ordinære prøve flyttes til tidspunktet for omprøve. Den studerende frasiger sig retten til efterfølgende omprøve i samme termin, hvilket skal fremgå af afgørelsen.


Studienævnene henstilles til at offentliggøre eksamenslisten til omprøve i skriftlige stedprøver via eksamensnumre, så medstuderende ikke kan aflæse, hvem der skal til omprøve.


For masterstuderende gælder at tilmelding til undervisning i et fag automatisk betyder tilmelding til eksamen, dog med mulighed for at afmelde efter gældende frister fastsat efter interne regler jf. Eksamensbekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 20.07.2022