Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen - Digitalisering af skriftlige prøver

Alle skriftlige opgaver, der bedømmes og registreres på eksamensprotokol, skal afleveres digitalt.


Prodekanen for uddannelse kan på uddannelsesniveau give dispensation til, at afsluttende opgaver (bachelor- og masterprojekter, specialer og afsluttende projekter på HD) endvidere må afleveres i papirform.

 

Læs mere om digitale eksamener på Samfundsvidenskab her.

Sidst opdateret: 20.07.2022