Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen - prøver uden for SDU

Studienævnene kan godkende, at prøver afholdes uden for SDU (bemærk særlige regler for specialer m.m. neden for), hvis den studerende i forbindelse med praktik- eller studieophold ellers risikerer studietidsforlængelse. Studienævnene tager i den konkrete sag stilling til prøveform og andre praktiske spørgsmål under hensyntagen til, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af prøven svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.


Såfremt studienævnet godkender, at en prøve afholdes uden for SDU, skal prøven kunne gennemføres på samme tidspunkt +/- den time, hvor eksaminanderne ikke må forlade eksamenslokalet ved skriftlig prøve (af hensyn til evt. risiko for snyd), også selv om prøven afholdes i lande med meget stor tidsforskel.


For specialet og afsluttende prøver gælder særlige regler. Herunder kan fakultetet kun i helt ekstraordinære tilfælde give tilladelse til, at mundtlige specialeforsvar afholdes uden for Syddansk Universitet. Find reglerne her .


For masteruddannelserne gælder, at der er mulighed for fjerneksamen, hvis man er bosiddende i udlandet eller udstationeret i eksamensperioden. Dispensation søges gennem studienævnet. Tilladelsen gælder alle fremtidige mundtlige og skriftlige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige forhold stadigvæk er gældende.  Eksamensbekendtgørelsens regler om prøver i udlandet skal overholdes.


For studerende på jura deltid gælder, at der er mulighed for fjerneksamen, hvis man er bosiddende i udlandet eller udstationeret i eksamensperioden. Dispensation søges for hvert enkelt fag i den relevante eksamenstermin gennem studienævnet. Eksamensbekendtgørelsens regler om prøver i udlandet skal overholdes.

Sidst opdateret: 20.07.2022