Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fag i det internationale fagudbud

Alle engelsksprogede fag på dagstudierne, der indgår i fakultetets engelsksprogede uddannelser, skal som hovedregel udbydes i det internationale program. Den endelige beslutning herom træffes dog af det enkelte studienævn. Fag, der indgår i det internationale fagudbud og dermed udbydes til udvekslingsstuderende, skal markeres som sådan i Odin, hvorved udbuddet automatisk bliver tilgængeligt via www.sdu.dk). Studieadministrationen samt SDU International informeres herom.

 

Studienævnene kan beslutte, om der kun skal afholdes prøver i januar, eller om der skal afholdes prøver både i december og januar.

 

Studienævnene skal dog sikre, at der for udvekslingsstuderende er et reelt fagudbud, hvor der i efteråret kan afholdes prøver i december måned. Det vil i begrænset omfang være muligt med forskellige prøveformer for samme fag, så udvekslingsstuderende f.eks. i stedet for en skriftlig stedprøve kan lave en hjemmeopgave.


De studerende skal selv, ved hjælp af fagbeskrivelsernes vejledende forudsætninger, evt. suppleret med individuel vejledning, vurdere, om de er kvalificerede til at deltage i de enkelte fag. Det er derfor vigtigt, at forudsætningerne i fagbeskrivelsen er præcist og fyldestgørende beskrevet.

Sidst opdateret: 20.07.2022