Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forudsætninger for deltagelse i prøve

Forudsætninger for deltagelse i prøve (eksamensbetingelser, jf. eksamensbekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3) anvendes udelukkende ved seminarrapporter, projektorienteret forløb, bachelorprojekter, specialer. Forudsætningen består i disse tilfælde af godkendelsen af en vejlederaftale.

Sidst opdateret: 20.07.2022