Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kandidatspecialer, bachelor- og masterprojekter samt afsluttende projekter på HD uden for SDU

Forsvar af afsluttende opgaver (kandidatspecialer, bachelor- og masterprojekter samt afsluttende projekter på HD) skal altid afholdes på SDU samt i den campusby, hvor den studerende er indskrevet.

 

I helt ekstraordinære tilfælde kan studienævnet dog afvige fra denne regel, f.eks. hvis en udenlandsk studerende ikke kan få indrejsetilladelse. Studienævnet træffer afgørelse herom på baggrund af en ansøgning fra den studerende, og KLU informeres om afgørelsen. Forsvaret skal i dette tilfælde afholdes i overensstemmelse med fakultetets regler på området. Find reglerne her.

Sidst opdateret: 20.07.2022