Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Karakterernes offentliggørelse

Dato for offentliggørelse af karakterer for den enkelte prøve skal fremgå af meddelelse om eksamensdatoer. Datoen skal være fastlagt således, at de studerende kender resultatet af den ordinære prøve så tidligt som overhovedet muligt og som absolut hovedregel minimum 1 uge før dato for afholdelse af omprøve.

 

Eksamensbekendtgørelsen foreskriver, at ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, skal bedømmelsen være meddelt den studerende inden for 4 uger efter prøvens afholdelse, samt at juli måned ikke indgår i de 4 uger. Af hensyn til afviklingen af omprøver i august opfordrer fakultetet dog stærkt til, at juli måned i nødvendigt omfang inddrages i bedømmelsesøjemed.

Sidst opdateret: 20.07.2022