Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Startmerit

Studerende er forpligtede til at søge merit for tidligere beståede fag senest en måned efter indskrivning. Frist for at søge om merit er henholdsvis 1. oktober og 1.marts. Yderligere informationer findes via følgende link: https://mitsdu.dk/da/mit_studie/studiestart/studiemerit/studiemerit_samf


Såfremt en studerende efter denne frist søger om merit for tidligere beståede fag, skal sagen vurderes af KLU og eventuelt indberettes til Juridisk Kontor med henblik på rektors vurdering af, hvorvidt der skal sanktioneres, jf. ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU”. Der skal sendes mail til KLU, klu@sam.sdu.dk med dokumentation for de beståede fag og ansøgning fra den studerende. Den studerende orienteres om at sagen er sendt til vurdering ved KLU.

Sidst opdateret: 20.04.2022