Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Studieordninger - fælles (EØ)

Fag (fælles, identiske fag)


Et fag, der er obligatorisk på flere linjer/profiler på den samme uddannelse, forankres ved én fagansvarlig, og der udfærdiges én fælles fagbeskrivelse samt afholdes én fælles prøve. Den fagansvarlige har det overordnede ansvar for faget, men skal indgå i et samarbejde med de lokale undervisere i alle relevante spørgsmål jf. kompetencebeskrivelsen for fagansvarlig .


Den fagansvarlige skal blandt andet sikre, at der sker en koordinering af bedømmelseskriterierne, så eksamenspræstationer bedømmes ens på tværs af campusser.

 

Fag, fordeling af indhold i fællescampusspecifikke fag

 

 

 

Fagbeskrivelser

 

100% identisk  Campusspecifikt 
 Fælles fag
 • Fagtitel
 • ECTS-værdi 
 • Fagansvarlig 
 • Målbeskrivelser 
 • Formål og indhold 
 • Faglige forudsætninger 
 • Semesterplacering 
 • Eksamensvægt 
 • Forudsætninger for deltagelse i prøve 
 • Eksamenspensum 
 • Prøveform 
 • Censurform 
 • Bedømmelsesform
 • Oplysning om evt. samlæsning 
 • Undervisningstidspunkt 
 • Undervisningsform

Sidst opdateret: 20.07.2022