Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Tidsfrist for færdiggørelse af uddannelsen

En studerende indskrevet på en heltidsuddannelse har begrænset tid til at fuldføre sin uddannelse. Tidsfristen og eventuel overgangsordning fremgår af den pågældendes studieordning. Dispensation fra de fastsatte tidsfrister kan søges gennem studienævnet.

 

For masterstuderende gælder jf. Masterbekendtgørelsen, at uddannelsen skal tilrettelægges inden for en tidsramme på 3 år. Studieordningen kan derudover indeholde en udfyldende bestemmelse om, hvor lang tid den studerende maksimalt må være om at gennemføre det samlede studie efter første indskrivningsdato. Dispensation fra regel om tidsgrænse (for indskrivning) kan søges gennem studienævnet.

Sidst opdateret: 20.07.2022