Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Retningslinjer for web

Webdokumentet 

Webdokumentet indeholder et overblik over de sider på sdu.dk, som hører under Samfundsvidenskab, samt hvem der er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere siderne.


Dokumentet er godkendt af dekanatet og opdateres løbende. Se den seneste version af webdokumentet

Heri finder du også kontaktoplysninger på fakultetets webgruppe, som kan hjælpe med support.


Formålet med webdokumentet og arbejdsgruppen er at sikre en ensartet profil på tværs af websitet, og at kommunikationen er tilpasset de relevante målgrupper.


Fakultetets webkommunikation skal være situationsbestemt og kreativ, men også konsistent og med en relativ entydig visuel identitet/profil, der respekterer de fælles retningslinjer og den fælles visuelle profil for SDU, så der er sammenhæng mellem universitets-, fakultets- og institutniveau. Samtidig er det vigtigt, at institutterne fortsat har mulighed for at få afspejlet deres særlige profil.

Læs mere: Hvorfor skal der ændres på fakultetets websider? 

 

Manualer

Arbejdsgruppen har været optaget af at komme med anbefalinger og forslag til forbedringer, som er konkrete og kan iværksættes uden større problemer. Der ligger manualer for:

Tag et kig i manualerne!

 

Ansvaret

Ansvaret for og arbejdet med at få ajourført fakultetets mange hjemmesider ligger forskellige steder i fakultetets organisation.

  • Som udgangspunkt er institutterne ansvarlige for egne sider. Ansvaret for opdatering af institutsiderne ligger typisk hos institutsekretæren, der har det som en fast arbejdsopgave.
  • Ansvar for og vedligehold af uddannelsessiderne rettet mod kommende studerende ligger hos Komm. Samf. i tæt samarbejde med de studieansvarlige (studieledere og studieadministration) og i koordinering med SDU's centrale markedsføringsenhed.
  • Ansvaret for fakultetets sider under sdu.dk/sam deles mellem fakultetssekretariatet og Komm. Samf.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

 

Christian Vester Nielsen, Kommunikation, 6550 4594, chrvn@sam.sdu.dk

Thomas Reinhardt Bleses, Kommunikation 6550 4681, tbles@sam.sdu.dk

Mads Lildholdt, SFEO, 6550 2266, mli@sam.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 03.08.2022