Skip to main content

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold, herunder efteruddannelse, rationaliserings- og omstillingsprojekter, indførelse af ny eller ændring af bestående teknologi samt den økonomiske situation.
Målet er at skabe fælles accepterede rammer for udvikling og udformning af egen arbejdssituation for alle fakultetets medarbejdere.

Medlemmer

 • Dekan Ole Skøtt (formand) - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat
 • Sekretariatschef Merete Munk - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat
 • Institutleder Uffe Holmskov – Institut for Molekylær Medicin
 • Institutleder Jesper Bo Nielsen - Institut for Sundhedstjenesteforskning
 • Institutleder Kirsten Ohm Kyvik - Klinisk Institut
 • Institutleder Peter Mygind Leth - Retsmedicinsk Institut
 • Institutleder Jens Troelsen - Institut for Idræt og Biomekanik
 • Institutleder Rikke Leth-Larsen - Institut for Regional Sundhedsforskning
 • Institutleder Morten Grønbæk - Statens Institut for Folkesundhed
 • Institutleder Susanne S. Pedersen - Institut for Psykologi
 • Tillidsrepræsentant Dansk Magisterforening Lars Elbæk (næstformand) – Institut for Idræt og Biomekanik
 • Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz – Institut for Molekylær Medicin
 • Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Bente Haugaard Kristensen – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat
 • Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen – Biomedicinsk Laboratorium
 • Tillidsrepræsentant VIP-gruppen Anja Hvidtfeldt Stanek – Institut for Psykologi
 • Tillidsrepræsentant Journalisterne Marianne Lie Becker - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

Sekretariatsbetjener for udvalget: Anne Mette Kargaard, amkargaard@health.sdu.dk

Forretningsorden

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Referater

 • Referat af møde i samarbejdsudvalget den 14. december 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget den 6. november 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget den 21. september 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget den 22. juni 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget (ekstraordinært) den 20. april 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget den 16. marts 2021
 • Referat af møde i samarbejdsudvalget (ekstraordinært) den 9. februar 2021
 • 2020

  2019

  2018

  2017 

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

   

  Sidst opdateret: 10.05.2022