Skip to main content

Tidslinje- og plan for Nyt SUND-byggeriet

I november 2019 blev  første spadestik taget til Nyt SUND-bygningen, som er under opførelse på Campus Odense. Opførelsen pågår frem til starten af 2023, hvor bygningen står færdig og overdrages til SDU. 

Herunder kan du se en tidslinje over byggeprocessen, som startede i 2010 og afsluttes i 2023, hvor bygningen tages i brug.

 • 2010: Arkitektkonkurrence udskrives

 • 2011: Vindere af arkitektkonkurrencen offentliggøres

 • 2011: Totalrådgiver offentliggøres

 • 2011: Hovedtidsplan udarbejdes

 • 2011: VVM og lokalplan igansættes

 • 2013: Byggeprogram godkendes

 • 2013: Dispositionsforslag godkendes

 • 2014: Projektforslag godkendes

 • 2015: Byggeprojektet sættes på pause

 • 2016: Byggeprojektet genoptages og projektforslag genbesøges

 • 2017: Endelig projektforslag godkendes

 • 2018: Udbud og entrepriser

 • 2019: Byggeriet går i gang

 • 2023: Bygningen står færdig og tages i brug

Sidst opdateret: 03.02.2023