Skip to main content

Flytteprojektets organisering

Projektejer:

 • Thomas Buchvald Vind, Universitetsdirektør 

Strategisk styregruppe:

 • Thomas Buchvald Vind, Universitetsdirektør 
 • Ole Skøtt, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Den strategiske styregruppe overvåger, at der sker en hensigtsmæssig gennemførelse af projektet, og at samarbejdet forløber tilfredsstillende.

 

Den strategiske styregruppe tager stilling til beslutningsoplæg af strategisk karakter og væsentlige afvigelser. Større ændringer af projektet, den samlede økonomi samt samarbejde generelt drøftes og besluttes i den strategiske styregruppe.

 

Operationel styregruppe:

 • Henrik Mørkenborg Ravn, Områdechef, Teknisk Service (styregruppeformand).
 • Rie Zimmer Rasmussen, Projektleder, Teknisk Service
 • Anne Kathrine Overgaard, Kontorchef, Fakultetssekretariatet, SUND
 • Uffe Holmskov, Prodekan for forskning og innovation, Fakultetssekretariatet,  SUND

Den operationelle styregruppe har ansvar for den overordnede styring og ledelse af projektet på det operationelle niveau efter mandat fra den strategiske styregruppe. Styregruppen ledes af styregruppeformanden, som er udpeget af projektejer.

Den operationelle styregruppe skal sikre overblik og koordination mellem programmets tre projekter, understøtte god kommunikation i og mellem projekterne samt understøtte det tværgående samarbejde.

Særlig interessentgruppe:

 • Pia I. Hjort, Afdelingsleder, Teknisk Service 
 • Jørgen Minet, Afdelingsleder, SDU IT
 • Martin Hansen, Projektleder ved Bygningsvedligehold 
 • Linda DaCosta, Afdelingsleder, Økonomiservice
 • Bill Busch Andersen, Afdelingsleder, Økonomiservice
 • Søren Frandsen, Chef for SDU RIO
 • Jan I. Kristensen, Chefjurist, SDU RIO
 • Jesper Bo Nielsen, Institutleder IST 
 • Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder KI Institut 
 • Peter Thiis Knudsen, Vicestatsobducent, Retsmedicinsk 
 • Merete Munk, Sekretariatschef, SUND

Særlige interessenter orienteres om projektets fremdrift og har en kvalitetssikrende rolle over for projektets arbejde og løbende leverancer.

 

 Arbejdsgrupper:

Sidst opdateret: 31.05.2023