Skip to main content

Tidsplan for flytningen til Nyt SUND

Flytningen til Nyt SUND er en omfangsrig opgave, som involverer adskillige enheder og områder, og som ud over selve den fysiske flytning også indebærer aktiviteter som oprydning, klargøring og nedlukning af såvel, kontorer, undervisningslokaler og laboratorier.

Sammenlagt kommer flytningen til Nyt SUND derfor til at strække sig fra august til december 2023 -  og for nogle områder og enheder et stykke ind i 2024. 

Det skyldes for det første, at det ikke er muligt at flytte alle enheder og områder på én gang. For det andet er flytningen af nogle enheder forholdsvis kompleks og derfor også ret tids- og ressourcekrævende.

Har du spørgsmål til tidsplanen?

Kontakt projektleder Rie Zimmer Rasmussen.

Sidst opdateret: 07.08.2023