Skip to main content

Forandringsprojekt: Fra vision til handling

Med udgangspunkt i visionspapiret og erfaringer fra blandt andet en brugerproces i 2019, har fakultetsledelsen rammesat forandringsprojektet Fra vision til handling. Herunder har de defineret og initieret en række konkrete delprojekter, der skal arbejdes videre med.

Projekterne er forankret i ledelsen, men vil alle have stort fokus på interessent- og medarbejderperspektivet og vil involvere relevante aktører indefra og udefra. 

Nedenfor kan du finde  information om de enkelte projekter, som løbende vil blive beskrevet og igangsat i 2021 og 2022.

Delprojekter:

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • En fælles forskningsstrategi med OUH baseret på tværfaglighed og SUND’s egen forskningsstrategi
 • Aktiviteter, som vil stimulere udviklingen af den øgede sammenhæng til OUH og SDU på alle relevante områder

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • En laboratorie-kultur med fokus på optimeret brug og flow
 • En laboratorie-kultur, hvor udstyr og kompetencer anvendes på tværs af enheder

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • En fleksibel kontorkultur, der understøtter sundhed og trivsel og har afsæt i opgaveløsning og arbejdsfællesskaber
 • Arbejdstilrettelæggelse og fleksibel tilstedeværelse

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • Behov for indretning af mødelokaler til typiske typer af møder
 • Fælles mødebooking
 • Online-møder
 • Mødeforplejning
 • Forberedelse, afvikling og opfølgning på møder
 • Bedre og mere effektive møder, hvor mødeform og afvikling understøtter mødets formål

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • En model for undervisning og studiezoner i Nyt SUND med henblik på både optimeret brug og studiemiljø. Herunder også:
 • Indretning af undervisningslokaler, auditorier og fællesarealer

Projektgruppen skal drøfte og beskrive:

 • Infrastruktur og handlinger, der kan understøtte et stærkere samarbejde på SUND for både VIP og TAP. Herunder også:
 • Intern kommunikation, vidensdeling, sociale fora

Projektgruppen skal drøfte og beskrive: 

 • En plan for læring, uddannelse og udvikling, der stiller os parat til de forandringer, som flytningen og visionen foranlediger i forhold til:
  • Fleksibel brug af brygningens rum og faciliteter
  • Øget tværgående samarbejde
Projektorganisation

Hvem deltager i forandringsprojektet og med hvilken rolle?

Se projektorganisationen her.

Pilotprojekter

Sideløbende med forandringsprojektet vil der køre en række pilotprojekter, som i videst muligt omfang bliver integreret i delprojekterne samt i verdensmålsarbejdet.

Læs mere om pilotprojekterne her.

Sidst opdateret: 01.02.2021