Skip to main content

Organisering af forandringsprojektet Fra vision til handling

Projektejer:

 • Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt

Styregruppe:

Styregruppen kan inddrage faglige kompetencer fra normalorganisationen efter behov og nedsætte arbejdsgrupper, samt afgive opgavebestillinger etc. via projektledelsen.

Projektledelse:

 • Kontorchef for eksterne projekter, Anne Kathrine Overgaard
 • Kontorchef  strategisk udvikling Torben Durck Johansen

Understøttes af NYT-sund teamet.

Projektgrupper:

 • Forskningsstrategi og ekstern sammenhæng
 • Undervisning og studiemiljø
 • Nyt SUND hænger sammen
 • HR-udvikling
 • Kontorkultur
 • Laboratoriekultur
 • Mødekultur
 • Tværgående opgaver

Projektgrupper nedsættes i forhold til arbejdspakker på baggrund af projektbeskrivelser.

Dialogforum

 • Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt
 • Næstformanden i Fakultets-samarbejdsudvalget, Birgitte Damby Sørensen
 • Repræsentant fra Fakultetsarbejdsmiljøudvalget
 • Medlemmer fra Institutfora fra IST, IMM, Retsmedicin og Psykologi

Dialogforum skal sikre løbende dialog mellem A- og B-side i projektperioden, som løber i årene 2021 og 2022.

Sidst opdateret: 25.01.2021