Skip to main content

Organisering af forandringsprojektet Fra vision til handling

Projektejer:

  • Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ole Skøtt

Styregruppe:

Styregruppen kan inddrage faglige kompetencer fra normalorganisationen efter behov og nedsætte arbejdsgrupper, samt afgive opgavebestillinger etc. via projektledelsen.

Projektledelse:

  • Kontorchef for eksterne projekter, Anne Kathrine Overgaard

Understøttes af Nyt SUND-teamet.

Projektgrupper:

  • Kontorkultur
  • Mødekultur
  • Laboratoriekultur
  • HR-udvikling
  • SUND hænger sammen
  • Forskningsstrategi og ekstern sammenhæng
  • Undervisning og studiemiljø
  • IT på Klinisk Institut

Projektgrupperne nedsættes i forhold til de ogaver, der skal løses i det enkelte projekt, hvilket defineres i projektbeskrivelserne.

Projektgrupperne består af repræsentanter fra fakultetsledelsen såvel som medarbejderrepræsentanter fra Samarbejdsudvalget.

Sidst opdateret: 31.05.2023