Skip to main content

Pilotprojekter - På vej mod SUND 2023

Med afsæt i visionen for det nye SUND vil der frem mod 2023 køre pilotprojekter indenfor udvalgte områder. I første omgang bliver der gennemført piloter indenfor områderne  fleksibel kontorkultur og mødekultur.

Piloten om mødekultur skal teste mødetyper og møderum, mens piloten om kontorkultur skal afprøve modeller for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og fælles anvendelse af fysiske rammer.

Formålet med piloterne er at udvikle skalerbare modeller og redskaber, der vil virke i praksis på SUND - og som dermed ville kunne spredes og implementeres fra 2023.

Central forsøgsramme – lokale forsøg

Mens de overordnede rammer for pilotprojekterne er sat fra centralt hold, bliver de nærmere defineret og gennemført lokalt på institutterne og på fakultetssekretariatet.

Det vil sige, at de enkelte enheder får mulighed for at afprøve forskellige mødetyper og modeller for fleksibel kontorkultur, som de selv udvælger og tilpasser lokale forhold og behov indenfor den overordnede ramme.

Hensigten med pilotprojekterne er derfor ikke at finde frem til én fælles model, der skal passe til alle enheder og medarbejdere. Målet er at indsamle viden, der kan bruges som afsæt for en ny kontor- og mødekultur på fremtidens SUND.

Hvad er en pilot?

  • En pilot er en samling af forsøg på SUNDs institutter og på Fakultetssekretariatet, hvor vi afprøver forskellige modeller for ny praksis på arbejdspladsen.
  • De lokale forsøg igangsættes med engageret ledelsesdeltagelse og inddragelse af medarbejderne og med hjælp fra HR-Service. Erfaringer opsamles og evalueres på tværs af fakultetet.
  • Formålet er at opnå lokal læring og fælles viden om, hvad der fungerer godt på SUND, så visionen for Nyt SUND implementeres bedst muligt i praksis.
HUSK!

Du kan altid kontakte os med spørgsmål om pilotprojekterne og SUND 2023.

Skriv til os på nytsund@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 16.03.2022