Skip to main content

Pilotproces og aktiviteter

Frem mod 2023 vil der på SUND køre pilotprojekter indenfor områderne fleksibel kontorkultur og mødekultur.

De overordnede rammer for piloterne er sat fra centralt hold, mens de enkelte forsøg i piloten bliver defineret og gennemført lokalt på institutterne og på fakultetssekretariatet.

Herunder finder du information om pilotprocessen fra august 2021 til juni 2022 og aktiviteter i denne periode.

 • Overordnet og lokale rammer aftales.
 • Inspiration til piloter præsenteres.
September/oktober:
 • Opstartsmøder på institutter og fakultetssekretariatet  med hendblik på aftaler om forsøg.
November:
 • Fælles inspirationsseminar for nøglemedarbejdere på institutter og fakultetssekretariatet.
 • 1. survey.
December:
 • Statusmøder med nøglepersoner.
 • Mulighed for konsulentbistand til fx lokale workshops eller evaluering af forsøg.
 • Erfaringsopsamling.
Februar:
 • Inspirationsdag for nøglepersoner.
 • Mulighed for konsulentbistand til fx lokale workshops eller evaluering af forsøg.
 • Drøftelse med ledelsesgruppen.
Maj:
 • Statusmøder med nøglepersoner.
 • Mulighed for konsulentbistand til fx lokale workshops eller evaluering af forsøg.
 • Erfaringsopsamling.
 • Survey.
 • Samlet evaluering af pilotprojektet.
 • Præsentation  af evaluering for ledelsesgruppen.
 • Mini-seminar for ledelsesgruppen med henblik på handleplan for implementering af ny SUND-kultur.
 • Implementering af udvalgte tiltag/handlinger, som understøtter ny SUND-kultur.

Hvad er et pilotprojekt - kort fortalt?

 • Et pilotprojekt er en samling af forsøg på SUNDs institutter og på Fakultetssekretariatet, hvor vi afprøver forskellige modeller for ny praksis på arbejdspladsen.
 • De lokale forsøg igangsættes med engageret ledelsesdeltagelse og inddragelse af medarbejderne og med hjælp fra HR-Service. Erfaringer opsamles og evalueres på tværs af fakultetet.
 • Formålet er at opnå lokal læring og fælles viden om, hvad der fungerer godt på SUND, så visionen for Nyt SUND implementeres bedst muligt i praksis.

Sidst opdateret: 02.11.2021