Skip to main content

Om Nyt SUND

Når fakultetsbygningen tages i brug, er det afslutningen på en proces, som startede for mere end ti år siden. Samtidig er det begyndelsen på en ny epoke, hvor brugen af bygningen vil virkeliggøre de forandringer og forbedringer for uddannelse og forskning, for studerende og medarbejderne, som blev formuleret i visionspapiret ved projektets start.

Det betyder bland andet, at Nyt SUND er en platform for en kultur, der understøtter nye samarbejdsformer på tværs af fagområder og organisationer med hensyn til forskning og uddannelse, således at SUNDs vision (at bidrage til at forbedre menneskers sundhed) styrkes og udvikles.

Nedenfor kan du finde mere information om Nyt SUND. Du kan læse om vision og målsætninger for Nyt SUND, om organisationen bag og om baggrunden for og udviklingen af den nye fakultetsbygning.

Derduover kan du få indblik i, hvordan Nyt SUND-bygningen kommer til at se ud, hvordan omgivelserne spiller sammen med bygningen, og hvordan både bygning og omgivelser er med til at danne ramme for en relationsorienteret kultur med fokus på samarbejde og vidensdeling.

Nyt SUND og Nyt OUH

Nyt SUND-bygningen er SDUs del af Nyt OUH/SDU-projektet. Bygningen vil koble Nyt OUH med det eksisterende SDU på Campus Odense. Sammenbygningen af universitet og universitetshospital vil give optimale forhold for forskning, uddannelse og innovation inden for især sundhedsområdet.

Læs mere om Nyt OUH/SDU-projektet her.

Sidst opdateret: 29.08.2023