Skip to main content

Bachelorprojekt

Den studerende skal udfylde bachelorprojektkontrakten i https://spoc.sdu.dk 

Der er en vejledning til de studerende vedr. bachelorprojektet på siden https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/mekatronik_bachelor/eksamen/afsluttendeopgaver/bachelor

Den studerende skal indgå kontrakten i https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat -> Bachelorvejlederaftaler. Den studerende må gerne gå i gang med at finde vejleder, lave problemformuleringen osv. i god tid før den endelige kontrakt indgås.

Den studerende skal have tilmeldt sig til bachelorprojektet via studenterselvbetjeningen og opfylde forudsætningerne for at skrive bachelorprojekt (=bestået alle fag på 1.-4. semester . Hvis den studerende har problemer med at få adgang til kontrakten, selv om ovenstående betingelser er opfyldt, skal den studerende tage et screenshot af beskeden i spoc, og sende det til studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk.

Hvis der er flere studerende, der skriver sammen, skal den ene studerende starte kontrakten og angive sin medstuderende fra start. Når alle oplysninger er på plads, skal den studerende der opretter kontrakten, klikke på "gem og send". Derefter sendes kontrakten automatisk til medstuderende til godkendelse. Kontrakten går i stå, hvis medstuderende ikke godkender. 

De studerende kan se den indleverede kontrakt ved at logge sig på https://Spoc.sdu.dk og klikke på "Tidligere henvendelser" øverst til højre. 

Hvis den studerende ikke har indgået kontrakten senest hhv. den 1. hverdag i september (bachelorprojekter der startes i efterårssemestret) eller den 1. hverdag i februar (bachelorproejkter der startes i forårssemestret), skal uddannelsen kontakte den studerende og rykke for kontrakten. Denne korrespondance skal journaliseres. Studerende med manglende kontrakter findes i spocadm.sdu.dk, under fanebladet "Indleverede kontrakter" og "Bachelorprojektkontrakt" - der er ingen beskrivelse vedr.  projektet for disse studerende.  

Godkendelse af bachelorprojektkontrakt


  1. Vejlederen

    Når den/de studerende har udfyldt bachelorprojektkontrakten og sendt den til godkendelse, bliver kontrakten automatisk sendt til vejlederens/rnes godkendelse som en mail med link til kontrakten. Vejlederen/-rne kan kun se kontrakten i spoc. Hvis der er den mindste fejl/problem med kontrakten, fx angivet forkert vejleder, skal kontrakten afvises (klik på "Afvis") og dermed sendes automatisk tilbage til den studerende, der kan foretage ændringer i kontrakten og gensende kontrakten til godkendelse. Vejlederen/-rne kan ikke lave ændringer i kontrakten, men vedkommende har mulighed for at skrive en kommentar, der er synlig for den studerende, i forbindelse med godkendelsen/afvisningen. Den studerende kan kun lave rettelser i en afvist kontrakt.

    Det er vigtigt, at den studerende har angivet en fuldstændig titel, og vedhæftet en rigtig problemformulering. Her er det også vigtigt at tjekke, at studerende, der reelt skriver sammen, ikke sender to individuelle, enslydende kontrakter. Har de studerende ved en fejl oprettet individuelle kontrakter, skal vejlederen  afvise kontrakten og henvise de studerende til studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, med henblik på at få slettet de individuelle kontrakter, og oprette en fælles. De studerende må nemlig kun have én bachelorprojektkontrakt. 

    Når vejlederen er tilfreds med bachelorprojektkontrakten, skal vedkommende trykke på "Godkend" på kontrakten. Hvis der angivet medvejledere, bliver kontrakten først videresendt i systemet, når alle vejledere har godkendt kontrakten.  

  2. Uddannelseslederen
    Når alle vejledere har godkendt bachelorprojektkontrakten, sendes den automatisk til den pågældende uddannelsesleder til godkendelse som en mail med link til kontrakten. Uddannelseslederen skal gennemgå kontrakten for evt. fejl og afvise kontrakten, hvis den ikke er tilfredstillende.  Uddannelseslederen kan ikke foretage ændringer i selve kontrakten, og kontrakten kan kun ses  i spoc. Når uddannelseslederen er tilfreds med kontrakten, skal vedkommende trykke på "Godkend" på kontrakten. Når dette  er gjort, får den studerende, vejlederen, uddannelseslederen og uddannelsessekretæren besked om, at kontrakten er godkendt.  Uddannelsessekretæren journaliserer kontrakten i Acadre. 

Ændring af vejleder 

Hvis det er nødvendigt at ændre vejleder fx pga. opsigelse, skal uddannelseskoordinatoren eller -lederen kontakte studienævnssekretariatet, 

studienaevn@tek.sdu.dkangive den/de studerendes fulde navn, tidligere vejleder, ny vejleder og begrundelse for ændringer. Studienævnssekretariatet retter oplysningerne i kontrakten. Uddannelseslederen og/eller uddannelseskoordinatoren er ansvarlige for at orientere den/de studerende om ændringen. 

Andre ændringer i bachelorprojektkontrakten 

Hvis der er behov for ændringer i titlen eller problemformuleringen, skal den studerende udfylde følgende ansøgningsskema: https://spoc.sdu.dk -> studiesekretariat -> Øvrige blanketter -> Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt. Når den studerende har trykket på "Gem og send", bliver ansøgningen automatisk videresendt til vejlederen som en mail indeholdende et link til ansøgningen i spoc. Hvis vejlederen er enig i ændringerne, skal vedkommende godkende kontrakten ved at trykke  på "Godkend" på kontrakten. Derefter sendes der en automatisk besked til den studerende, Uddanneslesjura&Registratur og uddannelsessekretær om de godkendte ændringer.

Hvis der er behov for andre ændringer, fx. udsættelse af afleveringsdato, skal den studerende søge om studienævnsdispensation, https://spoc.sdu.dk -> studienævn -> Dispensation -> Andre ændringer i afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (andre ændringer end ændringer i titel og problemformulering). Vejlederen modtager denne ansøgning (pr. en mail, med et link til ansøgningen i spoc) som den første, og skal godkende ændringen (det er vigtigt, at ansøgningen godkendes, selv om man ikke er enige i indholdet, idet ansøgningen ellers ikke bliver videresendt til studienævnet. Vejlederen har mulighed for at skrive en kommentar i forbindelse med godkendelsen. Denne kommentar er synlig for den studerende. Når vejlederen har godkendt ansøgningen, bliver den videresendt automatisk til studienævnssekretariatet.

Alle kontrakter skal behandles 

Uddannelsen skal holde øje ved "strandede" kontrakter og kontakte vejleder/uddannelseslederen, hvis det sker. 

STÅ-fordeling

 (fra den 1. december 2015, gælder "indtil videre")

Det er fortsat "hjeminstituttets" ansvar at udarbejde STÅ-fordeling og sørge for godkendelse af fordelingen hos det udbydende institut/centerleder. Vejledernes tilhørsforhold fremgår af mailadressen, og institutterne får tilsendt en liste af SDU-Digital til dette formål.

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021