Skip to main content

Speciale (kontrakt)

Den studerende skal udfylde specialekontrakten i https://spoc.sdu.dk 

Der er en vejledning til de studerende vedr. speciale på siden https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/civilingenioer_i_mekatronik/eksamen/afsluttendeopgaver/kandidat

Den studerende skal indgå kontrakten i https://spoc.sdu.dk -> Studiesekretariat -> Specialevejlederaftaler. Den studerende må gerne gå i gang med at finde vejleder, lave problemformuleringen osv. i god tid før den endelige kontrakt indgås. Den studerende kan kun vælge SDU-ansatte som vejleder.

Den studerende skal have tilmeldt sig til specialet via studenterselvbetjeningen og have bestået 

 • Speciale på 40 ECTS: 30 ECTS på kandidatuddannelsen
 • Speciale på 30 ECTS: 60 ECTS på kandidatuddannelsen

for at kunne indgå specialekontrakten. Hvis den studerende har problemer med at få adgang til kontrakten, selv om ovenstående betingelser er opfyldt, skal den studerende tage et screenshot af beskeden i spoc, og sende det til studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk. 

Den studerende skal have dispensation til at skrive speciale, hvis vedkommende ved semesterstart ikke har bestået:

 • Speciale på 40 ECTS: fag svarende til 60 ECTS-point, dvs. fagene på 1. og 2. semester
 • Speciale på 30 ECTS: fag svarende til 85 ECTS, herunder alle obligatoriske fag.

Hvis der er flere studerende, der skriver sammen, skal den ene studerende starte kontrakten og angive sin medstuderende fra start. Når alle oplysninger er på plads, skal den studerende der opretter kontrakten, klikke på "gem og send". Derefter sendes kontrakten automatisk til medstuderende til godkendelse. Kontrakten går i stå, hvis medstuderende ikke godkender. 

De studerende kan se den indleverede kontrakt ved at logge sig på https://Spoc.sdu.dk og klikke på "Tidligere henvendelser" øverst til højre. 

Hvis den studerende ikke har indgået kontrakten senest hhv. den 1. hverdag i september (specialer der startes i efterårssemestret) eller den 1. hverdag i februar (specialer der startes i forårssemestret), skal uddannelsen kontakte den studerende og rykke for kontrakten. Denne korrespondance skal journaliseres. Studerende med manglende kontrakter findes i spocadm.sdu.dk, under fanebladet "Indleverede kontrakter" og "Specialekontrakt" - der er ingen beskrivelse vedr. specialet.  

Godkendelse af specialekontrakt

 1. Vejlederen

  Når den/de studerende har udfyldt specialekontrakten og sendt den til godkendelse, bliver kontrakten automatisk sendt til vejlederens godkendelse som en mail med link til kontrakten. Vejlederen kan kun se kontrakten i spoc. Hvis der er den mindste fejl/problem med kontrakten, fx angivet forkert vejleder, skal kontrakten afvises (klik på "Afvis") og dermed sendes automatisk tilbage til den studerende, der kan foretage ændringer i kontrakten og gensende kontrakten til godkendelse. Vejlederen kan ikke lave ændringer i kontrakten, men vedkommende har mulighed for at skrive en kommentar, der er synlig for den studerende, i forbindelse med godkendelsen/afvisningen. Den studerende kan kun lave rettelser i en afvist kontrakt.
  Det er vigtigt, at den studerende har angivet en fuldstændig titel, og vedhæftet en rigtig problemformulering. Her er det også vigtigt at tjekke, at studerende, der reelt skriver sammen, ikke sender to individuelle, enslydende kontrakter. Har de studerende ved en fejl oprettet individuelle kontrakter, skal vejlederen  afvise kontrakten og henvise de studerende til studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, med henblik på at få slettet de individuelle kontrakter, og oprette en fælles. De studerende må nemlig kun have én bachelorprojektkontrakt. 
  Når vejlederen er tilfreds med bachelorprojektkontrakten, skal vedkommende trykke på "Godkend" på kontrakten. Hvis der angivet medvejledere, bliver kontrakten først vidreresendt i systemet, når alle vejledere har godkendt kontrakten. 

 2. Uddannelseslederen
  Når alle vejledere har godkendt specialekontrakten, sendes den automatisk til den pågældende uddannelsesleder til godkendelse som en mail med link til kontrakten. Uddannelseslederen skal gennemgå kontrakten for evt. fejl og afvise kontrakten, hvis den ikke er tilfredstillende.  Uddannelseslederen kan ikke foretage ændringer i selve kontrakten, og kontrakten kan kun ses  i spoc. Når uddannelseslederen er tilfreds med kontrakten, skal vedkommende trykke på "Godkend" på kontrakten.

 3. Studielederen
  Studielederen modtager kontrakten til godkendelse. Når dette  er gjort, får den studerende, vejlederen, uddannelseslederen og uddannelsessekretæren besked om, at kontrakten er godkendt.  Uddannelsessekretæren journaliserer kontrakten i Acadre. 

Ændring af vejleder 

Hvis det er nødvendigt at ændre vejleder fx pga. opsigelse, skal uddannelseskoordinatoren eller -lederen kontakte studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, angive den/de studerendes fulde navn, tidligere vejleder, ny vejleder og begrundelse for ændringer. Studienævnssekretariatet retter oplysningerne i kontrakten. Uddannelseslederen og/eller uddannelseskoordinatoren er ansvarlige for at orientere den/de studerende om ændringen. 

Andre ændringer i specialekontrakten 

Hvis der er behov for ændringer i titlen eller problemformuleringen, skal den studerende udfylde følgende ansøgningsskema: https://spoc.sdu.dk -> studiesekretariat -> Øvrige blanketter -> Titelændring samt ændring af problemformulering - afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt. Når den studerende har trykket på "Gem og send", bliver ansøgningen automatisk videresendt til vejlederen/-rne som en mail indeholdende et link til ansøgningen i spoc. Hvis vejlederen/-rne er enig i ændringerne, skal vedkommende godkende kontrakten ved at trykke  på "Godkend" på kontrakten.  Derefter sendes der en automatisk besked til den studerende, Uddanneslesjura&Registratur og uddannelsessekretær om de godkendte ændringer. OBS alle vejledere skal godkende ansøgningen.

Hvis der er behov for andre ændringer, fx. udsættelse af afleveringsdato, skal den studerende søge om studienævnsdispensation, https://spoc.sdu.dk -> studienævn -> Dispensation -> Andre ændringer i afgangsprojekt-, bachelorprojekt- eller specialekontrakt (andre ændringer end ændringer i titel og problemformulering). Vejlederen modtager denne ansøgning (pr. en mail, med et link til ansøgningen i spoc) som den første, og skal godkende ændringen (det er vigtigt, at ansøgningen godkendes, selv om man ikke er enige i indholdet, idet ansøgningen ellers ikke bliver videresendt til studienævnet. Vejlederen har mulighed for at skrive en kommentar i forbindelse med godkendelsen. Denne kommentar er synlig for den studerende. Når vejlederen har godkendt ansøgningen, bliver den videresendt automatisk til studienævnssekretariatet. OBS alle vejledere skal godkende ansøgningen.

Alle kontrakter skal behandles 

Uddannelsen skal holde øje ved "strandede" kontrakter og kontakte vejleder/uddannelseslederen, hvis det sker. 

STÅ-fordeling (fra den 1. december 2015, gælder "indtil videre")

Det er fortsat "hjeminstituttets" ansvar at udarbejde STÅ-fordeling og sørge for godkendelse af fordelingen hos det udbydende institut/centerleder. Vejledernes tilhørsforhold fremgår af mailadressen, og institutterne får tilsendt en liste af SDU-Digital til dette formål.

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

 

Sidst opdateret: 13.11.2021