Skip to main content

Overholdelse af afleveringsfrister

Det er nødvendigt, at afleveringsfristerne overholdes. Udsættelse af den fastlagte afleveringsfrist kræver en studienævnsdispensation, og skal være foranlediget af usædvanlige forhold, som kan dokumenteres. Evt. dispensationsansøgninger vedr. udsættelse af afsluttende projekt skal være modtaget i Studienævnssekretariatet senest en måned før den fastlagte afleveringsfrist. Vejlederne i særdeleshed skal være opmærksomme på behovet for, at afsluttende projekter startes og afsluttes til tiden. (SN 15.05.2013)

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021