Skip to main content

Ekstraordinaere eksamener

Afholdelse af ekstraordinære reeksamener er som udgangspunkt ikke muligt. Derimod kan studielederen på basis af en individuel, begrundet ansøgning fra den studerende tillade afholdelsen af en ekstraordinær ordinær eksamen. Den studerende skal søge om ekstraordinær eksamen via https://spoc.sdu.dk -> Studienævn -> Dispensation.  

Hvis der arrangeres en ekstraordinær eksamen uden for eksamensperioden, har de studerende ret til reeksamen ved næstkommende eksamensperiode. (SN 13.12.2012)

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021