Skip to main content

Manglende aflevering af bedømmelses- eller eksaminationsgrundlag

Ved eksaminationsgrundlag forstås de krav, der skal være opfyldt for at en prøve kan gennemføres. Det kan fx være opfyldelse af eksamensbetingelser, aflevering af porteføljeopgaver eller projektrapport, deltagelse i mundtlig prøve m.v.


Ved bedømmelsesgrundlag forstås de elementer, der bedømmes ved prøven. Det kan fx være en mundtlig fremlæggelse, et skriftligt arbejde (fx en projektrapport), tællende aktiviteter m.v.


Manglende eksaminationsgrundlag
Kun i situationer, hvor det er umuligt at gennemføre en eksamen pga. manglende eksamensgrundlag, kan den studerende afvises fra at deltage i eksamen.


Manglende bedømmelsesgrundlag
????


Omprøve
En studerende, som ikke afleverer fx projektrapporten, som udgør eksaminationsgrundlaget, skal have mulighed for at genaflevere forud for afholdelsen af omprøven, således at den studerende har mulighed for at deltage i alle 3 prøveforsøg jf. SDUs regler. Evt. kan der tilbydes en ændret prøveform ved reeksamen.

 

Læs om manglende opfyldelse af eksamensbetingelser 

Sidst opdateret: 13.11.2021