Skip to main content

Overgangsordninger

Vejledning: Identiske udtryk, Overgangsordninger i studieordninger og manglende mulighed for merit

Identiske udtryk:

Identiske udtryk bruges, når fx et fag skifter u-kode, men når der i øvrigt er tale om det samme fag. Det kan fx være præcisering af titel. De bruges også i situationer, hvor et fag udbydes med to forskellige koder på forskellige uddannelser. Identiske udtryk er nødvendige i disse situationer, hvor vi har behov for, at en studerendes eksamensforsøg med den gamle kode tæller med. Identiske udtryk kan bruges, når

 • Der er tale om småændringer, fx præcisering af titel
 • Det faglige indhold er stort set uændret
 • Prøveformen er den samme, dvs. 
  • Antallet prøver/delprøver er samme 
  • Bedømmes intern / ekstern 
  • Bedømmelse med karakter / Bestået / Godkendt er uændret 
  • OBS Det, om det er en skriftlig eller en mundtlig prøve, har derimod IKKE betydning 
  • ECTS-omfanget er uændret
  • skal anmeldes for både obligatoriske fag og valgfag
  • Skal anmeldes også, hvis fx NAT laver ændringer i et fag, som er godkendt på en TEK-uddannelse, og faget ønskes at være godkendt også fremover

  Eksempel på ændring af et fag på kandidatuddannelsen i kemi, 2014

  Tidligere studieordninger / andre koder

  Fag udbudt fra 2014

  2013: XC-WAM-U1 (10 ECTS)

  EM-WAM1-U1 (10 ECTS)

  2013: XCM-BEM-U2 (5 ECTS)

  EM-BEM-U1 (5 ECTS)

  Eksempel på ændring af et fag på bacheloruddannelsen i software Engineering, 2016

  Tidligere studieordninger / andre koder

  Fag udbudt fra 2016

  2013-2015: SB5-EMP-U1 (5 ECTS)

  SB5-SEM-U1 (5 ECTS)

  Hvordan anmeldes identiske udtryk?

  Identiske udtryk anmeldes til TEK-U&K i forbindelse med, at det nye fag sendes til godkendelse fx ved at kopiere dette skema i mailen til studienaevn@tek.sdu.dk:

   

  Tidligere studieordninger / andre koder

  Fag udbudt fra 20XX

  20XX-20YY: NNNNNN-UX (X ECTS)

  Identisk med OOOOOOO-UX (X ECTS)

   Vigtigt at vide om identiske udtryk:

  • De studerendes prøveforsøg i det gamle fag flytter automatisk med
  • Meritoverførsel sker automatisk

  Overgangsordning i studieordningen

  Som udgangspunkt skal der indsættes tekst vedr. overgangsordning i en studieordning, så snart der ændres i kursusudbuddet. Ved overgangsordninger indsættes en generel tekst, som findes i studieordnings-skabelonen i ODIN og uddannelsen udfylder en meritoversigt, hvis relevant. Studieordninger, der ikke skal have en overgangsordning, skal slette teksten med rødt.

  Det skal fremgå af meritoversigten, hvordan studerende optaget på en tidligere studieordning kan få fag, der ikke længere udbydes, meritoverført. Meritoversigten skal kun udfyldes, hvis faget kan meritoverføres. Brug nedenstående eksempel.

  Ved overgangsordninger er der to muligheder:

  1. ingen mulighed for merit
  2. mulighed for merit

  Ad 1) ingen mulighed for merit, brug flg. tekst: Der er ikke grundlag for merit fra tidligere studieordninger.

  Ad 2) mulighed for merit, brug flg. tekst inkl. meritoversigt: 

  Når en studerende skifter studieordning, vil beståede fag give faglig dækning for obligatoriske fag efter den nye studieordning (jf. nedenstående tabel). Der vil ikke ske overførsel af eller ændringer i antallet af ECTS point. Dette gælder også, hvis et bestået fag efter en tidligere studieordning ikke har det samme antal point som de fag, der dækkes fagligt. Der overføres kun fag, der er fuldstændigt gennemført og bestået. 

  Følgende fag fra tidligere studieordninger 

  • 2010-2014: OB-HWR-U1 (7,5 ECTS) 
  • 2013-2014: SB5-EMP-U1 (5 ECTS) 

  Erstatter fag fra denne studieordning 

  • 2016: OB-HWR-U2 (5 ECTS)
  • Identisk med SB5-SEM-U1 (5 ECTS) 

  Meritskema

  Når et obligatorisk fag på en studieordning bliver erstattet af et nyt fag, skal de studerende indskrevet på en ældre studieordning, og som ikke har bestået det fag, som ændres, tilbydes et sidste prøveforsøg i det gamle fag. Tilbuddet skal gælde i næstkommende efterårssemester for fag udbudt i efterårssemestret, og næstkommende forårssemester for fag udbudt i forårssemestret. De studerende skal orienteres om tilbuddet i god tid.

  Det skal fremgå af meritoversigten, hvordan studerende optaget på en tidligere studieordning kan få fag, der ikke længere udbydes, meritoverført. Kun fag, som KAN meritoverføres, skal fremgå af skemaet. Hvis et fag ikke kan meritoverføres, skal det ikke angives.

  Hvis der laves ændringer i ECTS-omfang fra et større til et mindre antal ECTS, får studerende, som er indskrevet på en gammel studieordning, og som følger det nye fag, et ECTS-”hul”, som skal opfyldes. Hullet kan opfyldes med en anden aktivitet, evt. en ISA, som medfører, at den studerende opfylder uddannelsens kompetencebeskrivelse.

  Meritskema skal også laves, hvis fx NAT laver ændringer i sine fag!

  Eksempel velfærdsteknologi bachelor 2016

  Tidligere studieordninger

  Studieordning 2016

  2014-2015: VB-VT1-U2 (30 ECTS)

  VB-VT1-U3 (20 ECTS) og VB-IFB1-U1 (10 ECTS)

  Eksempel lærings- og oplevelsesteknologi bachelor 2015

  Tidligere studieordninger

  Studieordning 2015

  2013-2014: OB-FI-U1 (7,5 ECTS)

  OB-FI (5 ECTS)

  2013-2014: OB-HWR-U1 (7,5 ECTS)

  OB-HWR (5 ECTS)

  Eksempel fysik og teknologi kandidat 2016

  Tidligere studieordninger

  Studieordning 2016

  2015: TK-MR1-U01 (10 ECTS)

  TK-MS-U1 (5 ECTS)

   Hvis der er tale om identiske udtryk på samme uddannelse, skal også disse angives på meritskemaet UD OVER at disse angives i forbindelse med at faget sendes til godkendelse. Identiske udtryk angives med ’identisk med’ på meritskemaet:

  Eksempel software Engineering bachelor 2014

  Tidligere studieordninger

  Studieordning 2014

  2012-2013: SB5-EMP-U1 (5 ECTS)

  Identisk med SB5-SEM-U1 (5 ECTS)

  Vigtigt at vide om meritoversigten

  • Udfyldes i studieordningen og sendes til godkendelse sammen med at det nye fag sendes til godkendelse
  • De studerende skal søge om merit – der er ingen automatik - med mindre der er tale om identiske udtryk
  • Brugte eksamensforsøg i gamle fag flytter ikke med, med mindre der er tale om identiske udtryk. Mao. starter den studerende på en frisk med 3 nye forsøg – med mindre vi skriver ind i meritafgørelsen, at der er brugte forsøg fra det/de tidligere fag (obs dette er ikke afprøvet med Styrelsen endnu).

  Hvad hvis merit ikke er muligt?

  Hvis der ikke er grundlag for merit, skal der i overgangsordningen noteres "Der er ikke grundlag for merit fra tidligere studieordninger". 

  Som eksempel kan nævnes diplomingeniøruddannelsen i produktion, hvor optag 2015 afviger væsentligt fra tidligere optag. Her er fx modulet ”Produktionsvirksomheden”, P-PTE3-U2, blevet erstattet af ”Virksomhedsanalyse”, P-PTE3-U3. Da det faglige indhold er ændret så meget, at forsinkede studerende, som ikke har bestået P-PTE3-U2, ikke kan tilmeldes det nye P-PTE3-U3. Det betyder, at det gamle P-PTE2-U2 skal udbydes endnu en gang, og de studerende orienteres om, at de skal tilmeldes faget (FØR semesterstart), da P-PTE3-U2 bliver udbudt den sidste gang. I den forbindelse skal man tjekke, at alle studerende på gamle studieordninger skal have mulighed for at gennemføre sine 3 eksamensforsøg i P-PTE3-U2. Hvis der er studerende, der ikke tilmelder sig til P-PTE3-U2, når faget udbydes sidste gang, skal de overflyttes til en nye studieordning. Dette kan lede til en studietidsforlængelse ud over den oprindelige forsinkelse!

  Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

  Sidst opdateret: 13.11.2021