Skip to main content

Kandidatfag og uafsluttet bacheloruddannelse

Optagelse på Z-ramme

Studerende, som ønsker at følge fag på kandidatuddannelsen, selv om de ikke har afsluttet bacheloruddannelsen, skal søge om optagelse på kandidatuddannelsen inden for den normale ansøgningsfrist. Derudover skal de søge om dispensation til at følge kandidatfag med uafsluttet bacheloruddannelse. De studerende kan finde oplysninger om dispensationsmuligheden samt ansøgningsskemaet på siden https://www.sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/overgang_til_kand Optagelse sender disse ansøgninger til Studienævnet, som vurderer sagerne, når de studerendes resultater fra 5. og 6. semester foreligger. Optagelse sender efterfølgende afgørelsen til den studerende.

 Studerende optages ikke på en kandidatuddannelse, før de har afsluttet bacheloruddannelsen. Det betyder, at de studerende indskrives til en sk. z-ramme, så de kan tilmelde sig til kandidatfag og eksamensresultaterne kan registreres. I praksis er disse studerende fortsat kun indskrevet på bacheloruddannelsen, og kan ikke få kandidat-SU, før bacheloruddannelsen er afsluttet. Når en studerende, som er indskrevet på en z-ramme, afslutter bacheloruddannelsen, bliver vedkommende automatisk optaget på kandidatuddannelsen.

Max 30 ECTS-point kandidatfag, så længe bacheloruddannelsen ikke er bestået

Studerende på z-rammen kan max tilmelde sig fag svarende til 30 ECTS på kandidatuddannelsen så længe de ikke har afsluttet bacheloruddannelsen, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen. Der kan ikke dispenseres fra denne regel.

Kriterier for tilladelse til at følge fag op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen, baseret på Studienævnspraksis

Som udgangspunkt skal den studerende:

  • have bestået alle prøver på 1.-4. semester af bachelor/diplomingeniøruddannelsen på normeret tid.  
  • være indskrevet på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på SDU, som er adgangsgivende til den kandidatuddannelse, den studerende ønsker at følge fag på.
  • ikke forvente, at ansøgningen bliver godkendt, hvis vedkommende mangler bachelorfag svarende til mere end 15 ECTS-point.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, gælder følgende regler:

  • Den studerende kan højst tage fag svarende til samlet 30 ECTS pr. semester. Heri indgår ikke-beståede bachelorfag
  • Den studerende skal altid tilmelde sig til de(t) manglende bachelorfag, når pågældende fag næste gang udbydes. Bachelorprojekt udbydes alle semestre.   

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021