Skip to main content

Projektorienteret virksomhedsforløb på kandidatuddannelserne

De studerende skal søge Studienævnet om virksomhedsprojekt. Ansøgningsskemaet findes på siden http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/studienaevn_ingenioerudd/ansoegningsskemaer.aspx.

Studerende, der deltager i virksomhedsprojekt, kan ikke skrive et speciale på 40 ECTS-point.

Virksomhedsprojektet har et omfang på 15 ECTS, og der kan ikke dispenseres fra omfanget. (SN 08.05.2012)

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021