Skip to main content

Værkstedskurser på diplomingeniøruddannelserne

Uddannelseskoordinator kan efter ansøgning fritage en studerende fra at deltage i værkstedskursus på baggrund af en faglig vurdering (f.eks. hvis den studerende har relevant praktisk erfaring fra tidligere uddannelse eller arbejde). Uddannelsessekretæren skriver til Uddannelsesjura & Registratur for hver enkelt studerende, der fritages fra værkstedskursus. (SN 16.02.2011)

Der skal udarbejdes fagbeskrivelser på ECTS-bærende værkstedskurser - læs mere her.

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021