Skip to main content

Studieture og andre små-fag

Små-fag og skæve ECTS

Som hovedregel skal antal ECTS på alle udbudte fag være delelige med 5.  Bl.a. grundet kravet om 3 ECTS videnskabsteori, er det muligt at få godkendt obligatoriske fag med ’skæve’ ECTS, så længe det samlede antal pr. semester er 30 ECTS-point.

Pr. forårssemester 2018 er det ikke muligt at udbyde valgfag på under 5 ECTS (værkstedskurser er undtaget). Det skæve antal ECTS indbyder til en overskridelse af studierammen, fordi det oftest er vanskeligt at finde et andet valgfag på de manglende ECTS. 

Det er ikke tilladt for den studerende at overskride studierammen, medmindre pågældende gennemfører et bekendtgørelsesbelagt talentprogram, og de ekstra aktiviteter indgår i talentprogrammet.

Studieture

Studienævnet har november 2016 besluttet, at studieture skal være ekstra-curriculære aktiviteter fra og med forårssemestret 2018. Dette betyder, at ECTS-bærende studieture senest skal være afviklet i efterårssemestret 2017. Ved enkelttilfælde kan studieturen inkorporeres i et 5 ECTS-valgfag, men dette vil altid skulle godkendes specifikt af Uddannelsesdirektøren, inden det behandles i Studienævnet.

Kontakt Studienævnssekretariatet, studienaevn@tek.sdu.dk, for nærmere information.

Sidst opdateret: 13.11.2021