Skip to main content

Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelserne indeholder blandt andet en beskrivelse af kursets læringsmål og indhold, forudsætninger for at følge kurset og for at kunne gå til eksamen og en beskrivelse af prøveformen.

Fagbeskrivelserne vedligeholdes af den enkelte underviser i samarbejde med uddannelseskoordinator, og kvalitetssikres i samarbejde med uddannelsesleder og uddannelsesudvalg. Fagbeskrivelser kvalitetssikres, godkendes og formidles af studienævnssekretariatet. Fagbeskrivelser opdateres som udgangspunkt to gange årligt som forberedelse til efterårs- og forårssemesteret (april/marts og september).

Læs mere om fagbeskrivelser og find vejledninger til sommerkurser, projektmoduler til exchange m.v.

Find studieordninger og fagbeskrivelser

Retur til Studieadministrativ information på TEK

Kontakt ang. indholdet på denne side:

tek-sto@tek.sdu.dk

Sidst opdateret: 13.11.2021