Skip to main content

Ralf Hemmingsen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Tiltrådt som bestyrelsesmedlem i 2019, næstformand fra 2019

Curriculum Vitae

Født 12. oktober 1949

Akademiske grader, udmærkelser m.v.

1983- : Speciallæge i psykiatri

1981: Dr.med., Københavns Universitet

1981: Tilladelse til selvstændigt virke som læge

1976: Guldmedalje, Københavns Universitet

1975: Cand.med., Københavns Universitet

Ansættelser

2005-2017: Rektor ved Københavns Universitet (til 1.3.17; derpå professor i psykiatri fuld tid)

2002-2005: Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

1995- : Professor i psykiatri, Københavns Universitet

1986-2002: Administrerende overlæge, Psykiatrisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

1986: Overlæge i psykiatri, Frederiksberg Hospital

1984-1995: Klinisk lektor i psykiatri, Københavns Universitet

1978-1980: Klinisk lektor i psykiatri ved KU

1975-1986: Forskeruddannelse og klinisk uddannelse til speciallæge i psykiatri

Videnskabelig produktion

1975-2019: Publiceret 145 videnskabelige artikler indekserede i Medline. Endvidere udgivet lærebøger, en monografi om psykopatologiske emner, samt artikler til samleværker.

Nationale hverv

2019- Medlem af SDU's bestyrelse (ekstern)

2005-2017 Medl. af Rektorkollegiet; i 2014 og 2015 formand

1997-2000: Formand for Dansk Selskab for Biologisk Psykiatri

1992-2006: Medlem af Retslægerådet

1991-1997: Medlem af bestyrelsen for Det Medicinske Selskab i København

1986-1990: Medlem og senere formand Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse

Internationale hverv

2005-2016: Medlem Int. Alliance Res. Universities; 2015-2016 som Præsident

1983-1987: Medlem og senere præsident for European Society for Clinical Investigation

Portrætfoto af Ralf Hemmingsen