Skip to main content
Ny coronavirus

COVID-19: Krav om delvist brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner

Som I alle har hørt, er den aktuelle situation med COVID-19 ifølge myndighederne alvorlig og bekymrende. Statsministeren fremlagde derfor på et pressemøde den 23. oktober en række nye restriktioner, som skal inddæmme og begrænse smittespredningen i den kommende tid.

SDU’s ledelse indfører som følge af myndighedernes seneste retningslinjer en række tiltag, som gælder på alle SDU’s lokationer:

Nyt tiltag som er gældende fra 29. oktober 2020 og frem til 2. januar 2021

  • Krav om brug af mundbind eller visir for alle personer, som bevæger sig rundt indenfor på universitetets områder. Det gælder ved bevægelse rundt på gange, i kantinen, på biblioteket og i fællesarealer mv. Kravet gælder ikke hvis man sidder på en læsesal, på et kontor eller spiser i kantinen, når der bliver holdt afstand på minimum 1 meter til andre personer. Der kan være særlige områder i fællesarealerne som er ’mundbindsfri-zone’, når man sidder ned.
  • For undervisere: Krav om brug af mundbind eller visir for undervisere i fysiske undervisningssituationer, såfremt underviseren underviser mere end to hold i løbet af dagen.
  • For studerende: Der er ikke generelt krav om, at studerende, som deltager i fysisk undervisning og uddannelsesaktiviteter bærer mundbind eller visir. I enkelte, konkrete situationer kan der være krav om mundbind eller visir ved tæt fysisk kontakt i undervisningen (fx færdighedstræning eller i laboratorier).

Eksisterende tiltag som er forlænget frem til 2. januar 2021

  • Opfordring til, at ansatte arbejder hjemme, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Som hidtil aftales hjemmearbejde i en dialog mellem ledere og den enkelte medarbejder med fokus på arbejdet, rummelighed og individuelle hensyn.
  • Alle sociale arrangementer på universitetet aflyses. Det gælder også julefrokoster i november og december.

Nyt tiltag som indtil videre er gældende til 23. november 2020 (4 uger)

  • Faglige arrangementer på over 10 personer aflyses. Undervisning og eksamen, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, er undtaget forsamlingsforbuddet og kan derfor gennemføres fysisk efter SDU’s retningslinjer.

I denne svære situation med nye restriktioner er der lyspunkter. Regeringen prioriterer at holde de videregående uddannelsesinstitutioner – og andre vigtige samfundsinstitutioner og virksomheder – åbne. Vi står dermed ikke over for en ny fuld nedlukning af universitetet, som vi oplevede i foråret. Det kan vi glæde os over, så vi fortsat har mulighed for at gennemføre undervisning og forskning fysisk på universitetet omend mange aktiviteter fortsat vil skulle gennemføres online.

Vi er nok alle mærket af corona-træthed. I fællesskab skal vi finde yderligere motivation og energi til komme igennem efteråret og den kommende vinter. I den kommende tid vil SDU’s ledelse derfor også drøfte med medarbejdere (Hovedsamarbejdsudvalget) og studerende (De Studerende i Centrum), hvordan vi kan sikre trivslen i studie- og arbejdslivet fremover.

Tusinde tak til alle for jeres indsats og samfundssind.

Læs mere om de nye tiltag her:

For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/da/corona

Venlig hilsen
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

Retningslinjer for genåbningen af SDU

Læs om hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under genåbningen af SDU.

Læs mere